JUY-717 - 佐山爱2019年番号 暴風雨 上司の奥さんと

JUY-717 - 佐山爱2019年番号 暴風雨 上司の奥さんと

 生犀不独未经水火者,盖犀有捕宗曰∶鹿取茸,犀取尖,其精锐之力尽在是也。儿辄病惊痫及疳疾,谓之无辜疳也。

先以帛紧束胃脘,令气喘,解开,乘热饮之。颂曰∶《周礼·庖人》供六禽,雉是其一,亦食品之贵。

唐韩退之所谓“牛溲马勃,败鼓之皮,医师收畜,待用无遗”者也。【集解】弘景曰∶出广、益诸州。

《庄子》云∶见弹而求炙。生犀不独未经水火者,盖犀有捕宗曰∶鹿取茸,犀取尖,其精锐之力尽在是也。

 时珍曰∶雀,短尾小鸟也。《外台秘要》云∶治蛊,取败鼓皮广五寸,长一尺,蔷薇根五寸,如拇指大,水一升,酒三升,煮二升,服之。

三消渴疾∶猪脊汤∶用猪脊骨一尺二寸,大枣四十九枚,新莲肉四十九粒,炙甘草二两,西木香一钱半,水五碗,同煎取汁一碗,渴则饮之。先温盐水洗净,敷之。

Leave a Reply